Kursplan

  1. En psykologisk och andlig förståelse av människan

  2. En överblick över typerna

  3. Essensen och personligheten

  4. Enneagramsymbolen och kunskapens ursprung

  5. Att arbeta med enneagrammet

  1. Våra tre intelligenser

  2. Fysisk intelligens – kroppens intelligens

  3. Emotionell intelligens – hjärtats intelligens

  4. Mental intelligens – hjärnans intelligens

  5. Övning

  6. Andliga aspekter av intelligenserna - bonusfördjupning

  1. Tre instinkter för överlevnad

  2. Den självbevarande instinkten

  3. Den sexuella instinkten

  4. Den sociala instinkten

  5. Övning

  1. Ettan - förbättraren

  2. Svårigheter och försvar

  3. Essensen - den andliga dimensionen i oss

  4. Ettans utvecklingsväg - pilarna

  5. Nio saker ettan kan göra för sin utveckling

  6. Undertyper - typen i kombination med instinkten

  7. Vingar - påverkan från de siffror som ligger bredvid

  8. Om du är med en etta, tänk på att...

  1. Tvåan - hjälparen

  2. Svårigheten och försvar

  3. Essensen - den andliga dimensionen i oss

  4. Tvåans utvecklingsväg - pilarna

  5. Nio saker tvåan kan göra för sin utveckling

  6. Undertyper - typen i kombination med instinkten

  7. Vingar - påverkan från de siffror som ligger bredvid

  8. Om du är med en tvåa, tänk på att...

  1. Trean - presteraren

  2. Svårigheter och försvar

  3. Essensen - den andliga dimensionen i oss

  4. Treans utvecklingsväg - pilarna

  5. Nio saker trean kan göra för sin utveckling

  6. Undertyper - typen i kombination med instinkten

  7. Vingar - påverkan från de siffror som ligger bredvid

  8. Om du är med en trea, tänk på att...

Om kursen

 • 1 495,00 kr
 • 88 lektioner

Börja resan inåt

Lär dig förstå dig själv och andra på ett helt nytt sätt. Få verktyg för att hitta bortom dina mönster hem till ditt sanna jag. Upptäck en bro mellan psykologi och andlighet.

Om kursen

 • Obegränsad tillgång till kursen

  Du har tillgång till kursen utan bortre tidsgräns. När du köpt den, kan du arbeta med den så länge du vill.

 • Arbeta självständigt

  Du arbetar självständigt med kursen när det passar dig och i den takt du själv vill.

 • Kunskapsbank i textform

  Kursen består av text och bild (ej video). Du kan använda den som en kunskapsbank att slå upp saker i under och efter kursens gång.

 • Kontakt med kursledaren

  Jag finns tillgänglig, bara ett mail bort. Om det uppstår frågor eller funderingar kring kursen, är du välkommen att maila mig.

 • Är du intresserad av både psykologi och andlighet?

  Enneagrammet är en bro mellan psykologi och andlighet. Du får djupgående kunskap om såväl de psykologiska mekanismerna hos varje typ som de andliga begåvningarna varje typ har särskilt starkt i sig. Det här är en kunskap som både går djupt och berör vardagen.

 • Diskussionsforum

  Det finns möjlighet att skriva i ett diskussionsforum där andra som går kursen kan kommentera och dela sina tankar.

Vad är enneagrammet

Enneagrammet är ett sätt att organisera kunskap om människan och hur vi ska kunna hitta tillbaka till vår sanna natur; en psykologisk och andlig modell. Det innehåller djupa insikter om hur vi alla går vilse på olika sätt och vad vi behöver göra för att hitta ut ur våra begränsande mönster.

Enneagrammet är ett verktyg för transformation som både använder sig av psykologi och universella andliga insikter. En en bro mellan psykologi och andlighet.

Det är ett djupgående system för att förstå sig själv och andra människor. Vi är olika, men inte helt olika. Vi är olika på liknande sätt.

I enneagrammet beskrivs nio grundpersonlighetstyper med många undertyper. Varje typ har sin djupa begåvning och sina utmaningar. 

Enneagrammet beskriver hur varje typ blir när den är i och ur kontakt med sin essens (sin själ.) 

 Varje typ har sin idé om vad den behöver för att vara trygg och ha ett bra liv och just där tappar den lätt bort sig och kommer allt längre bort ifrån det den egentligen längtar efter. Enneagrammet beskriver hur varje typ kan arbeta med att bli allt mer fri att vara allt som den är och leva sin potential.

 Arbetet med enneagrammet handlar inte om att sätta någon i ett fack och säga hur den är. Tvärtom. Det handlar om att få syn på sina mönster och tolkningar om hur världen fungerar och bli så fri som möjligt i relation till dem.

På den här kursen kommer jag att gå igenom de olika typerna. Jag kommer även att beskriva den speciella vishet och begåvning som varje typ har i själen, typens essens. Den som lyser igenom när vi kommer utan våra överlevnadsstrategier och är i total närvaro. Den där visheten är där hela tiden. Arbetet handlar om att få syn på och släppa taget om allt som är emellan oss och den plats i vårt inre där den kan flöda genom oss.

 Du kan kunna en del om enneagrammet eller vara nybörjare. Du kommer få ut något oavsett vad. 

Det som gör den här kursen speciell är att jag har ett väldigt empatiskt perspektiv i förståelsen och att jag har med djupdimensioner som många saknar.

 Jag som har gjort kursen heter Evalotta Stiernholm. Jag är teolog i botten, men arbetar nu med empati, intuitiv kommunikation och relationer på olika sätt. Jag är en person som älskar att utforska de inre djupen och vad det innebär att vara människa.

I min podd ”På djupet-podden” finns det många avsnitt om enneagrammet. 

 

Välkommen!

Evalotta